Jan Škrob

Evropa hnědnoucí?

Volby do Evropského parlamentu dopadly dobře. Ultrapravicové strany nebudou vládnout. Netvoří většinu a dohromady nemají ani tolik mandátů, aby mohly o čemkoli rozhodovat. Taková byla moje úleva, když jsem sledoval výsledky voleb. Až posléze jsem si uvědomil, jak je to děsivé.

Růžová svastika Scotta Livelyho

Americký evangelikální aktivista Scott Lively zasvětil svůj život boji proti homosexualitě. Podobně jako řada dalších kazatelů i laiků různých denominací je přesvědčen, že právě homosexualita je rozhodující silou, která hrozí zničit křesťanskou morálku, tradiční rodinu a vůbec rozvrátit vše, na čem záleží.

Meditace o lavičkách

Co je veřejný prostor, když jej vnímáme čistě fyzicky? Jednoduchá úvaha mě vede k tomu, že veřejný prostor začíná tam, kde odcházím ze svého bytu. Do veřejného prostoru se vrhám. Ve srovnání se soukromým prostorem je veřejnému prostoru vlastní nejistota a určitá nebezpečnost, ale na druhou stranu také svoboda.

Angažovaně nebo neangažovaně? Protestant Čt, 05/12/2013 - 09:34

Tak trochu mimo zorné pole většiny veřejnosti se na české básnické „scéně“ vede už v horizontu měsíců debata o politické angažovanosti. Základní otázka je přitom nastavena trochu zvláštně: je legitimní, aby básník/básnířka ve své tvorbě reflektoval/a své názory na politické a společenské otázky?

Krev, maso a náboženství

Prorok Ibrahím vezme svého prvorozeného syna Izmaela a je připraven jej na základě Alláhova příkazu obětovat. Alláh na poslední chvíli zasáhne, zadrží Ibrahímovu ruku a přinese mu berana, kterého Ibrahím obětuje místo svého dítěte. Od tohoto příběhu, který v trochu jiné podobě známe velmi dobře, se odvozuje velký islámský svátek Íd al-adhá neboli Svátek oběti.