Jan Bistranin

Pro Korunu, sůl a kalich

Pro mnohé občany ČR žijící v příhraničí Německa je zbytečné doporučovat výjezdy za hranice. Dávno vědí, že za stejné, ne-li nižší ceny v německých super a hypermarketech pořídí daleko kvalitnější zboží než v Česku. Ostatně i v oficiálním tisku již bylo sděleno, že příslušní úředníci Evropské unie došli po vysilující duševní námaze k nezpochybnitelnému přesvědčení, že v tzv.