Jan Bierhanzl

Láska není antipolitická síla Protestant Po, 04/12/2017 - 11:55

Nedávné kontroverze okolo katolických bohoslužeb otevřených pro LGBT lidi znovu obnažily, jakému útlaku čelí citové menšiny v katolické církvi. Za tímto přetrvávajícím útlakem však nestojí jen kulturně konzervativní katolická morálka, ale rovněž určité pojetí vztahu lásky a politiky, které lásku přísně vylučuje z oblasti politické.

Bydlení je základní lidská potřeba Protestant Po, 20/03/2017 - 21:43

Filosofický argument pro přístup housing first

Moc a holé bytí Protestant Út, 21/06/2016 - 16:39

Poznámky k „Případu pro začínajícího kata“ od Pavla Juráčka

Třetího března tohoto roku měla obnovenou premiéru digitálně restaurovaná verze Případu pro začínajícího kata, jednoho z emblematických filmů takzvané České nové vlny.

Uprchlík, člověk a občan Protestant Po, 18/01/2016 - 15:05

Jednou z hodnot, ke které se jako křesťané i jako sekulární humanisté hlásíme v debatě o přijímání uprchlíků do Evropy a proti fašizujícím tendencím ve veřejném prostoru, jsou takzvaná základní lidská práva.