Jáchym Gondáš

Kovový Kristus

V předchozích číslech jsem na tomto místě věnoval pozornost zejména interpretům, kteří se zabývají většinově přijatelnou hudbou. Při troše štěstí můžete na jejich skladby narazit také v rádiu. Dnešním tématem naopak bude okrajová scéna křesťanského metalu, punku a hardcoru.

Nový teologický seminář v České republice

V horizontu několika týdnů by měl být zahájen provoz nového teologického semináře v České republice. Instituce ponese název Biblický teologický seminář. Iniciativa k jeho založení vzešla z prostředí Bratrské jednoty baptistů (BJB) v ČR a původně se také mělo jednat o společný projekt celé této denominace.

Ztišením se sluší tebe chválit…

V posledních letech také do českého prostředí intenzivněji proniklo praktikování tzv. „chval“. Tato bohoslužebná forma, ve světě obvykle označovaná „worship music“, vznikala v sedmdesátých letech minulého století především pod vlivem pentekostálního hnutí v U.S.A.

Bez nástrojů, jen na hlas

A capella. Tak zní ustálené označení pro hudbu bez doprovodu hudebních nástrojů. V prostředí křesťanské duchovní hudby se a capella prosadila zejména v období, kdy hudební nástroje upadly v nemilost, jako nehodné účastnit se bohoslužebného dění. Ani dnes však obliba vokální duchovní hudby neopadá. Spíše naopak.

Světlo drtí čas…

Světlo vzkříšeného Krista se prolomilo do času Velikonoc. Každý rok se na kazatelnách, v kostelních lavicích, v skrytu „svého pokojíku“ pokoušíme tomuto světlu vystavit a zakoušet ho. A nejenom tam. Velikonoční dění vždy nacházelo bohatou rezonanci také ve výtvarném umění a literatuře. A samozřejmě také v hudební tvorbě.

Nebiba

„Dny se přeplněné světlem utápí, proletí, nestačí / Čas na sebe, na lásku, na víru / je jen, je jeden. / Pomalu proplétáš ruce / tma houstne a ztrácíš se v ní. / Do noci ticha pak společně padáme, jsme jeden.“ (část textu písně Stmívá se)

Veselá Zubatá

Hudební vydavatelství Rosa na sklonku uplynulého roku vydalo první skutečně reprezentativní CD skupiny Veselá Zubatá. Kapelu pravděpodobně není nutné nijak dlouze představovat. Hudebníci seskupení okolo výrazné postavy mladého výtvarníka Rudolfa Brančovského si získali náklonnost nejen evangelické omladiny.

Yellow Sisters

Vážení čtenáři časopisu Protestant,

po seriálu o současném výtvarném umění, který plnil poslední stranu Protestanta v uplynulém roce, nastal čas pro změnu. Od tohoto čísla bude toto místo vyhrazeno sondám do oblasti současné hudby. Rád bych proto na úvod připojil několik poznámek, které, jak věřím, odůvodní výběr jednotlivých skupin a interpretů.

Obrazivý román Benjamina Vallottona

V uplynulém měsíci v mé pracovně rozkvetly skály. Obrazivý román Benjamina Vallottona mě několik dnů úspěšně odtrhával od práce a přenášel do francouzského horského údolí Freissineres, ve kterém doznívá dětství čtrnáctileté vypravěčky.

Široká cesta dobročinnosti?

Nadpis tohoto článku může vyznívat jako spojení nespojitelného. Dobročinnost a široká cesta? Služba bližním, ochotně podaná pomocná ruka, to jsou přece neklamné příznaky těch, kdo se vydávají cestou úzkou. Cestou následování Krista. A přece. Přece jen si troufám tvrdit, že ani tato navyklá rovnice není absolutní.

Člověk a církev – diskuse o formálním členství v církvi

V redakci Protestanta vedle sebe sedí protestanti z „výběrové“ i „lidové“ církve a navzájem se v této věci umíme patřičně dobírat. Kolega Turecký posléze přišel s nápadem uspořádat kolokvium Člověk a církev.

Hledat řešení situací, které se zdají nepřekonatelné

Rozhovor s Evou Havrdovou

Assoc. Prof. Eva Havrdová, MD, PhD je vedoucí MS Centra Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Dlouhodobě se věnuje problematice roztroušené sklerózy mozkomíšní. Je autorkou mnoha odborných publikací. Je členkou a presbyterkou baptistického sboru v Praze Na Topolce.

Slova, která se mi

Slova, která se mi
Těsným koridorem hrdla neprotlačí
V prostorách těla
Co budou dělat?

Co budu dělat?

Vždyť by Tě to stejně asi
Nezajímalo

Jáchym Gondáš

Rachot před oponou

Tom Stoppard, Rock’n’Roll

Putování dospívajícího muže

V létě minulého roku zemřel ve věku osmdesáti dvou let maďarský spisovatel a aktivista romského původu Menyhért Lakatos. V přibližně stejné době nakladatelství Dauphin vydalo český překlad jeho nejznámějšího románu Füstös képek (Krajina zahalená dýmem) z roku 1975. Český čtenář se díky tomu může seznámit s autentickou podobou současné romské literatury.

Matoucí hra zdánlivostí

Před několika lety se mi stala nepříjemná a zároveň poučná příhoda. Byl jsem na letním výletě v krajině svého dětství. Rozhodl jsem se navštívit všechna stará známá místa a oživit si tak příjemné vzpomínky. Všechno kolem se mi zdálo důvěrně známé. Jak kdybych tady byl naposledy před několika dny.

Co vlastně Bible říká o homosexualitě

Problematika homosexuality a homogenitálního jednání se v uplynulých desetiletích stala emblematickým tématem konzervativních křesťanů. Tato dříve nepříliš promýšlená oblast se postupně propracovala mezi otázky, na kterých se „láme chleba“ a které (dávno již napříč tradiční konfesní příslušnosti) kreslí dělicí čáry mezi jednotlivými křesťanskými proudy.

Mlha mlh, řekl kazatel

PKP 1/08: Kazatel 1,2 v překladu Jáchyma Gondáše

2 Mlha mlh, řekl kazatel, mlha mlh, a všecko mlha.

Vážené čtenářky a čtenáři 10/2009

Letošní ročník časopisu Protestant dospěl k poslednímu číslu. Opět bylo naší snahou a záměrem pozorně sledovat, jaká témata uvádějí do pohybu církev i celou společnost. Na redakčních radách jsme vedli rozhovory o tom, čemu je nezbytné věnovat pozornost, a co je naopak prázdnou bublinou, zbytečně zaměstnávající většinová i církevní média. „Neskákali“ jsme po všem.

Sochařské safari na kraji Prahy

Před nějakým časem jsme na stránkách Protestanta srovnávali dvě důležitá pražská umělecká centra – smíchovskou továrnu Meet Factory a holešovický galerijní dům DOX. Nejsou to ale jediná centra současného umění, kterými hlavní město disponuje.


Syndikovat obsah