Jáchym Gondáš

Pro homine 2014 / Nahoru

Mezi nejuniverzálnější náboženské metafory patří ob- raz boží vertikality respektive motiv lidského obracení se vzhůru. Každý současný helénista neomylně začuchává, že „něco je nad námi“. Není proto nijak samozřejmé, že biblický text tuto (už poněkud opotřebovanou) metaforu přijímá a rozvíjí. Mnoho jiných, podobně univerzálních, totiž Písmo odmítá nebo převrací.

Pro homine 2014 / Spolu

Důraz na společenství, to je, zdá se, dnes všeobecně akceptovaná charakteristika křesťanské existence. Odmítnutí individualismu se objevuje v populární i serioznější teologizující literatuře v mnoha variacích. Ne vždy je ale tento princip spolu-bytí dále upřesněn. To „spolu“ může mít totiž velmi rozmanité podoby.

Pro homine 2014 / Mezi

Když čteme, jakým způsobem kniha Genesis popisuje stvořitelské dílo, nepřehlédneme, jak velkou roli zde hraje oddělování. Tma a světlo, noc a den, nebeská klenba rozhrnující záplavu prvotních vod, hranice souše, v tom všem bylo Stvořitelovo slovo přítomné jako čepel odsekávající přilnavé kusy doposud neartikulované materie.

Pro homine 2014 / Uvnitř

Slovesa a podstatná jména – to jsou slovní druhy, které mají v našem mluvení a myšlení určitou výlučnost. I při čtení biblického textu svítí jasnějším světlem, upoutávají pozornost. V této dvojici druhů se spojuje hebrejská tradice s motivy starověkého Řecka. Slovesa vyjadřují dění, události, dynamiku Božího a lidského jednání.

Proč baptisté řekli ne

Bratrská jednota baptistů (BJB) se na svém mimořádném sjezdu 19. 1. 2013 v Praze rozhodla nepřijmout finance, které jí byly přisouzeny v rámci „vyrovnání“ mezi státem a církvemi. Pro člověka, který alespoň něco málo ví o baptistické tradici, nebylo asi toto rozhodnutí nijak překvapivé.