Ids Smedema

Pro homine 2018 / Sekularizace jako výzva: Dialog českých a nizozemských farářů Protestant St, 05/09/2018 - 14:00

Už dlouho probíhají intenzivní kontakty mezi českými a nizozemskými křesťany. Za komunismu posílala Hebe Kohlbrugge nizozemské studenty teologie studovat do Prahy, zajišťovala dodávky biblí a literatury a spoluorganizovala domácí semináře. Nadace pro budování sborů ve východní Evropě, která zajišťuje překlady knih a školení pro faráře, působí dodnes. To vše se děje v rámci Evropy a její čím dál zřetelnější sekularizace. Česko a Nizozemsko mají v tomto ohledu už dlouho vedoucí pozici. Církev představuje menšinu bez valného vlivu na fungování společnosti.

Úspěch se dá čekat za dvacet let Protestant Po, 18/06/2012 - 21:21

Rozhovor s Idsem Smedemou

Ids Smedema (* 1961) studoval evangelickou theologii na Svobodné Univerzitě (VU) v Amsterdamu a jeden rok na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze. Od roku 2000 slouží jako kaplan v Královském nizozemském letectvu. Dvakrát byl poslán na zahraniční misi, do Iráku a Afghánistánu.