Ids Smedema

Pro homine 2018 / Sekularizace jako výzva: Dialog českých a nizozemských farářů

Už dlouho probíhají intenzivní kontakty mezi českými a nizozemskými křesťany. Za komunismu posílala Hebe Kohlbrugge nizozemské studenty teologie studovat do Prahy, zajišťovala dodávky biblí a literatury a spoluorganizovala domácí semináře. Nadace pro budování sborů ve východní Evropě, která zajišťuje překlady knih a školení pro faráře, působí dodnes. To vše se děje v rámci Evropy a její čím dál zřetelnější sekularizace. Česko a Nizozemsko mají v tomto ohledu už dlouho vedoucí pozici. Církev představuje menšinu bez valného vlivu na fungování společnosti.