Hans P. van der Horst

Kázání Hanse P. van der Horsta Protestant Út, 21/01/2020 - 12:51

29. 3. 1992 při slavnosti v Naardenu

„Nebo milostivé léto jest, proto za svaté je míti budete; ze všelikého pole jistě budete úrody jeho.“

Lv 25,12

„Je to Boží rok louten.“

Tohle byla stará holandština. Dnes říkáme „milostivé léto“. Sám Komenský tomu roku říkal „rok milosti“. Rok milosti Boží. A právě to chce Komenský hlásat. Protože když je udělována milost ve jménu Božím, pak lidé docházejí spravedlnosti. Pak jsou propouštěni a dluhy promlčeny. Pak je svoboda. Pokoj.

Z člověka pacientem Protestant Po, 08/07/2019 - 08:27

Na článek „Proč zrovna já?“ (Petr Turecký, Pt 5/2019) jsme dostali zajímavou reakci. Vlastně na nás čekala připravená už dlouho: Hans van der Horst ji sepsal z vlastní zkušenosti s náhlým onemocněním už před sedmnácti lety (po krvácení do mozku), a přece jeho dopis do sboru a přátelům zní docela aktuálně. Dnes se mu vede dobře a všechna ta léta přijímá jako „z milosti přidaná“.

Kázání Hanse Pietera van der Horsta Protestant Út, 19/12/2017 - 09:33

1. čtení: 1 Kr 19,19–21

2. čtení: Lk 9,57–62

Úvod ke čtení:

Investice do budoucnosti – a kde na ni vzít Protestant St, 12/04/2017 - 09:57

Ve dnech 5.–7. 11. 1999 se sešlo zakládající setkání Spolku přátel ETF UK. Uveřejňujeme pobožnost jednoho z hlavních pilířů česko-nizozemských kontaktů, reformovaného faráře Hanse v. d. Horsta na Zj 18,1–4.20

Milí přátelé fakulty,

Kázání Hanse van der Horsta 5/1995 Protestant Po, 05/12/2016 - 11:54

Potom odšel Ježíš za moře Galilejské neb Tiberiadské. A šel za ním zástup veliký, nebo viděli divy jeho, kteréž činil nad nemocnými. I všel na horu Ježíš a tam seděl s učedníky svými. Byla pak blízko veliká noc, svátek Židovský. Tedy pozdvih očí Ježíš a viděv, že zástup veliký jde k němu, dí Filipovi: Kde nakoupíme chlebů, aby pojedli tito?

Kázání Hanse van der Horsta Protestant Út, 22/01/2013 - 09:43

Budoucnost sboru

Text: Skutky 1,10–26

Sk 1,10–26

Z redakční pošty 4/2007 Protestant Po, 25/06/2012 - 11:51

Objeví se nové Boženy?

Ve vánočním dopise Hanse P. van der Horsta jsme čtli jeho vzpomínku na kontakty s českými evangelíky.