Dan Žárský

Co bych přivítal v dodatku

Rozhovorem s Janem Balcarem a Lydií Härtlovou (Protestant 9/98) a reakcí Pavla Říčana „Co budeme zpívat“ (2/99) se přece jen otvírá veřejná diskuse nad připravovaným dodatkem současného „chrámového zpěvníku“.

Vzhledem k povaze informací o přípravě dodatku, které jsou spíše povahy obecné, připojuji několik také spíše obecných přání a pohledů. Nejdříve k rozhovoru (Protestant 9/98):

Z lásky k mládeži Protestant Po, 25/06/2012 - 16:54

O recenzi loni vydané knihy Přemysla Pittra jsme požádali ještě ředitele Diakonie ČCE – střediska ve Vsetíně. Během přípravy knihy k vydání úvahy o tom, do jaké míry Pittrovy romány pro mládež zastaraly a jakého čtenáře dnes mohou oslovit, počítaly spíše s čtenářem – pamětníkem nebo s čtenářem – dítětem nebo dospívajícím.