Bernard Martin

Mezi Švýcarskem, Československem a Mexikem

17. října zemřel nečekaně ve věku 77 let farář Bernard Martin, který se „rád se považoval za českého bratra, i když jeho mateřštinou byla francouzština a byl vděčným občanem švýcarského spříseženstva.“ Patřil k „redakčním poradcům“ Protestanta a doufáme, že se podaří dotáhnout jeho projekt spolupráce s časopisem francouzských reformovaných Reformed. Jako připomínku jeho rozkročení, které sahalo až do Mexika, otiskujeme závěr jeho delšího zamyšlení o napětí mezi církevní institucí a ježíšovským hnutím. Vystihuje typické důrazy jeho myšlení.

Proč organizovat biblické setkání mezi Českými bratřími a francouzskými Hugenoty?

Nejsou to národy, které jsou si příliš vzdáleny, než aby vůbec došlo k vzájemnému porozumění a obohacení?

Studentka na evangelické zdravotní škole mluvila s despektem o Francouzích, kteří v roce 1938 zradili své československé přátele. Snažil jsme se jí vysvětlit následující: