Alena Wagnerová

Na okraj článku Pavla Keřkovského

Jako editorka vydání dopisů Karla Hiršla přátelům totálně nasazeným v říši srdečně děkuji Pavlu Keřkovskému za jeho obsáhlou úvahu o něm i jeho přátelích. K tomuto díku si ale dovoluji připojit i několik kritických poznámek k poslední části textu počínaje mezititulkem Strategie komunistů po r. 1945 a 1948. Je totiž podle mého soudu do značné míry poplatná nediferencovanému a zjednodušujícímu antikomunistickému narrativu, jak jej po roce 1989 u nás instalovala nová česká pravice, a jeho výsledkem je řada nepřesností v této části textu.

I oni byli proti

Druhá část rozhovoru s Alenou Wagnerovou

Druhá část rozhovoru, který začal v Protestantu 10/2006, je zaměřena na opomíjené bojovníky proti fašismu, zejména občany ČSR německé národnosti. Rozhovor a kaleidoskop životních osudů připravila Monika Žárská.